Het Stanley/Stella-charter

Het Stanley/Stella-charter, gelanceerd in 2022, is onze leidraad die aangeeft waar we als bedrijf binnen de kledingindustrie voor staan.

Onze planeet staat voor enorme ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen. De mode-industrie heeft de verantwoordelijkheid om te reageren op deze uitdagingen en op de veranderende behoeften wereldwijd. Duurzame ontwikkeling en de zorg voor onze planeet en haar bewoners hebben altijd centraal gestaan in de activiteiten van Stanley/Stella. 

Samen met onze medewerkers, leveranciers en officiële partners willen we een community vormen van individuen die dezelfde waarden delen en ernaar streven om zowel het Stanley/Stella ecosysteem als onze sector positief te beïnvloeden.

Het Stanley/Stella-charter, dat in 2022 is opgesteld, omschrijft de waarden waar we als kledingbedrijf voor staan. Het geeft onze engagementen weer met betrekking tot de belangrijkste milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) kwesties die binnen onze invloedssfeer liggen. Het beschrijft ook de tien fundamentele principes die de basis vormen voor onze aanpak en die de hele Stanley/Stella-community inspireren om zorgvuldig met onze planeet en haar bevolking om te gaan.

Onze doelen en ons engagement voor de planeet

We weten dat de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet kostbaar en niet onuitputtelijk zijn. Daarom willen we er alles aan doen om ze te beschermen. We weten ook allemaal dat de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen op deze aarde zo goed als bereikt zijn. Bij Stanley/Stella willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van de bodem-, de water- en de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Onze drie actiegebieden zijn gericht op het weren van schadelijke materialen of chemicaliën, het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van circulariteit.  

Bescherming van de natuur

De biodiversiteit, de bodem-, de water- en de luchtkwaliteit in stand houden door een verantwoorde aankoop van materialen, productie, distributie, en decoratie. 

CO₂-voetafdruk

Bijdragen aan een wereldwijde CO₂-neutraliteit door de CO2-uitstoot in onze waardeketen te verminderen en door deel te nemen aan compensatiemaatregelen. 

Circulariteit

De hoeveelheid product- en verpakkingsafval op zowel productie- als consumptieniveau zo veel mogelijk beperken en ons richten op circulaire bedrijfsmodellen. 

Onze doelen en ons engagement voor de mens 

Zonder de mens zouden we niet staan waar we nu staan. Daarom streven we ernaar om voor zijn welzijn te zorgen en zijn talenten aan bod te laten komen. Sinds zijn ontstaan in 2012 is Stanley/Stella aanzienlijk gegroeid. Een groei die niet mogelijk zou geweest zijn zonder toegewijde medewerkers en trouwe partners. Wij willen ons blijven inzetten voor de mens. Geheel in lijn met onze aansluiting bij Fair Wear Foundation (FWF) zijn onze inspanningen gericht op het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden en welzijn.

Werkomstandigheden en welzijn

De mensenrechten respecteren door correcte en veilige werkomstandigheden te creëren en er hier en overal elders ter wereld voor te pleiten. 

Diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid

Diversiteit bevorderen bij de werving van nieuwe medewerkers en binnen het dagelijkse bedrijfsleven een inclusieve werkomgeving creëren waar iedereen gelijke kansen geniet.

Maatschappelijke betrokkenheid en impact

Bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling van community’s met een eerlijke verloning, educatie en een actieve ondersteuning van ons ecosysteem.

Onze doelen en ons engagement voor betere werkomstandigheden

Acties zonder impact zijn zinloos. Wij geloven dat onze werkwijze rechtstreeks bijdraagt aan ons succes en aan de verwezenlijking van onze duurzame doelstellingen. 
Bij Stanley/Stella willen we er zeker van zijn dat onze duurzame acties daadwerkelijk impact hebben. We gaan zelfs een stap verder in de benadering van elk van onze doelstellingen.

Verantwoordelijkheid en traceerbaarheid 

Verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we doen binnen onze volledige toeleveringsketen door middel van volledige traceerbaarheid en gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en het milieu.

Samenwerking

Open gesprekken stimuleren en samenwerken met community’s en stakeholders binnen en buiten de sector om meer impact te hebben.

Innovatie en responsabilisering

De duurzaamheid van het bedrijf versterken door middel van digitalisering en innovatief denken en handelen.

Transparantie en authentieke communicatie

Open en concreet communiceren met onze community’s en stakeholders over onze uitdagingen op sociaal en ecologisch vlak, de maatregelen die we nemen en waar onze grenzen liggen.

The Stanley/Stella network

Since 2012, Stanley/Stella has provided garments to a network of official retailers, including textile branding specialists, events agencies, experts in promotional objects...