FAQ - Duurzaamheid

Welke materialen worden gebruikt voor de collecties van Stanley/Stella?

Onze kleding wordt gemaakt van de volgende materialen: 

  • 100% biologisch katoen (zoals onze T-shirts en poloshirts)
  • Een combinatie van biologisch katoen en gerecycleerd polyester (zoals onze sweatshirts)
  • Uitsluitend gerecycleerd polyester (zoals onze outerwear).
Onze collectie omvat ook kleding en accessoires die gemaakt zijn van gerecycleerde natuurlijke vezels zoals ons eigen snijafval of aangekochte gerecycleerde natuurlijke vezels), geregenereerde vezels zoals gerecycleerd nylon of een combinatie van gebruikte gerecycleerde materialen (pre-consumer). 

Wat is biologisch katoen en wat is het verschil met gewoon katoen? 

Biologisch katoen wordt geteeld volgens de criteria voor biologische landbouw die gedefinieerd zijn door de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Volgens deze criteria mag de biologische landbouw geen gebruik maken van schadelijke bestrijdingsmiddelen, meststoffen en GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) uit respect voor de bodem en alles en iedereen die er afhankelijk van is. Voor conventionele landbouw gelden die regels niet. 

Wat zijn de voordelen van biologisch katoen?

Biologisch katoen is op een duurzamere wijze geteeld dan conventioneel katoen. Conventioneel katoen wordt geteeld met gewasbeschermingsmiddelen, biologisch katoen daarentegen wordt geteeld met behulp van natuurlijke, traditionele technieken. Dat betekent minder energieverbruik, geen gebruik van schadelijke chemicaliën en minder uitstoot van broeikasgassen. Omdat biologische productiesystemen de bodemkwaliteit verbeteren, verbruiken ze aanzienlijk minder water. Door deze positieve impact op het water, de bodem en de biodiversiteit worden het welzijn en het levensonderhoud van de boeren en hun gemeenschappen gerespecteerd en beschermd.

Waar komt het gerecycleerd katoen van Stanley/Stella vandaan?

Voor onze Re-Range (de Re-Creator, de Re-Cruiser en de Re-Blaster artikelen) gebruiken we gerecycleerde vezels afkomstig van onze eigen snijresten biologisch katoen. Het snijafval wordt opgehaald bij onze partnerfabrieken en naar een spinnerij gebracht, waar het fijn versnipperd wordt om vervolgens vermengd te worden met nieuw biologisch katoen. De vezels worden tot garen gesponnen waarmee nieuwe gerecycleerde katoenen stoffen worden gebreid. Het garen bestaat voor 50% uit gerecycleerde biologische vezels en voor 50% uit nieuwe biologische vezels, zodat het eindmateriaal uit 100% biologisch katoen bestaat. We kopen ook biologisch katoenafval dat afkomstig is van de textielproductie (pre-consumer) en door consumenten afgedankte kleding (post-consumer) om vezels te maken voor onze Re-Tote Bags.

Welke soorten kleurstoffen worden gebruikt in de Stanley/Stella-producten?   

In overeenstemming met onze belangrijkste certificeringen (Standard 100 van OEKO-TEX en GOTS), zijn de chemische stoffen die wij gebruiken niet schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu. Voor bepaalde stappen in ons productieproces gebruiken we niet-giftige chemicaliën om onze producten de gewenste eigenschappen of esthetiek te verlenen. Omdat duurzame ontwikkeling centraal staat in alles wat we doen, onderzoeken we de mogelijkheid om natuurlijke kleurstoffen te gebruiken die afkomstig zijn van planten, voedselafval, mineralen enz. Op die manier kunnen we onze chemische voetafdruk nog verder verkleinen. Natuurlijke kleurstoffen zijn echter duurder en brengen hun eigen specifieke uitdagingen met zich mee.

Hoe moet ik mijn Stanley/Stella-producten onderhouden?

Al onze producten voldoen aan de normen en vereisten van de textielindustrie met betrekking tot hun fysieke en chemische eigenschappen, duurzaamheid en levensduur. De wasinstructies staan op het etiket van elk product. De meeste artikelen kun je wassen op 30 °C en aan de lucht laten drogen (drogen in een droogtrommel wordt afgeraden). Door de wasinstructies op te volgen bescherm je niet alleen het milieu, maar verleng je ook de levensduur van je kleding.

Zijn de Stanley/Stella-producten gecertificeerd?

Ja, alle producten van Stanley/Stella zijn gecertificeerd. Het type certificering hangt af van de samenstelling van het materiaal. Onze collectie heeft de volgende belangrijke certificeringen:  

  • Global Organic Textile Standard (GOTS): deze norm is van toepassing op producten die voor minstens 70% uit biologische materialen bestaan. Artikelen zoals onze sweatshirts zijn gemaakt van 85% biologisch katoen en dragen het GOTS "made with organic materials"-label. Andere producten, zoals onze T-shirts en poloshirts, zijn gemaakt van 100% biologisch katoen en dragen het GOTS Organic-label. Om het GOTS Organic-label te mogen dragen, moet een textielproduct voor minstens 95% uit biologische materialen bestaan. 
  • Global Recycled Standard (GRS): eze norm is van toepassing op alle artikelen die gemaakt zijn van gerecycleerde vezels, of het nu gaat om gerecycleerd katoen of gerecycleerd polyester. 
  • OEKO-TEX: deze norm garandeert dat het textiel geen schadelijke chemische stoffen bevat. Al onze producten zijn OEKO-TEX gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan de bepalingen van Bijlage XVII van de REACH-verordening van de EU. 
  • PETA: Stanley/Stella is een door PETA erkend veganistisch bedrijf omdat we bij de productie geen bestanddelen van dierlijke oorsprong gebruiken. Al onze producten zijn PETA-gecertificeerd.  
Raadpleeg onze certificaten op onze website:   Wij komen onze beloftes na (stanleystella.com).  

Wat is de GOTS-norm?

GOTS (Global Organic Textile Standard) wordt beschouwd als de belangrijkste internationale textielnorm voor biologische vezels en hanteert zowel ecologische als sociale criteria. De GOTS-certificering garandeert dat het katoen afkomstig is van biologische landbouw, d.w.z. dat het geteeld is zonder GGO's of stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of de gezondheid van boeren of fabrieksarbeiders. Ze garandeert de traceerbaarheid binnen de volledige toeleveringsketen, van de egrenering (waarbij de katoenvezels van de zaden worden gescheiden) tot de eindklant. In elke fase worden transactiecertificaten afgeleverd. GOTS heeft geen betrekking op de teelt van biologische vezels, die gecertificeerd wordt door lokale autoriteiten. We halen ons biologisch katoen uit India, waar de biologische landbouw onderworpen is aan certificering door het NPOP (National Programme for Organic Production), en uit Turkije, waar de biologische landbouw gecertificeerd wordt door het Turkse ministerie van Voeding, Landbouw en Veeteelt (MoFAL).

Biedt een GOTS-certificering 100% zekerheid? Hoe gaat Stanley/Stella verder dan de certificering om te garanderen dat het katoen echt biologisch is? 

Certificering vormt geen absolute garantie, maar het is wel een krachtig hulpmiddel om de biologische herkomst te controleren en de traceerbaarheid binnen de volledige toeleveringsketen te garanderen. Wij zijn ons ervan bewust dat contaminatie met GGO's mogelijk blijft. Daarom nemen we extra maatregelen om ervoor te zorgen dat het door ons gebruikte katoen 100% biologisch is. Allereerst werken we samen met een beperkt aantal leveranciers. Dat stelt ons in staat om langetermijnrelaties op te bouwen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Daarnaast hebben we onze katoeninkoop gediversifieerd om het risico op problemen in een specifiek land tot een minimum te herleiden. In India werken we met een katoenspecialist die ons helpt om de lokale context beter te begrijpen en om betrouwbare biologische katoenproducenten te selecteren. Tot slot laten we sinds 2021 steekproefsgewijs stofstalen testen door onafhankelijke ISO-gecertificeerde laboratoria in Europa. Mochten deze tests sporen van GGO's of chemicaliën aan het licht brengen, spreken we onze leveranciers erover aan en werken we er samen aan om de biologische integriteit van het katoen voortdurend te verbeteren.

Hoe kunnen jullie garanderen dat jullie producten geen schadelijke chemicaliën bevatten?

Al onze producten zijn GOTS-gecertificeerd, wat niet alleen de traceerbaarheid van biologisch katoen garandeert, maar ook specifieke beperkingen oplegt aan het gebruik van giftige chemicaliën. Onze producten zijn ook gecertificeerd door OEKO-TEX, wat garandeert dat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt bij de productie (inclusief het kleurproces en de afwerking) en dat de drempelwaarde voor gereguleerde stoffen wordt gerespecteerd.

Waar komt het biologisch katoen van Stanley/Stella vandaan? 

Het grootste deel van het biologisch katoen dat we in onze producten gebruiken, komt uit India en Turkije, de twee grootste producenten ter wereld van biologisch katoen. 

Waar komt het gerecycleerde polyester van Stanley/Stella vandaan? 

Het gerecycleerde polyester dat we voor onze outerwear en voor onze sweatshirts met 15% gerecycleerd polyester gebruiken, komt uit China. Het wordt gemaakt van door de consument afgedankte PET-flessen (post-consumer afval). Het gerecycleerde polyester dat gebruikt wordt in onze outerwear is GRS-gecertificeerd. 

Waar komt het gerecycleerde nylon van Stanley/Stella vandaan? 

Het gerecycleerde nylon dat we voor onze outerwear gebruiken, komt uit China. Het wordt gemaakt van afval afkomstig uit de nylonproductie (pre-consumer afval). Onze leverancier van gerecycleerd nylongaren is GRS-gecertificeerd. 

Waar worden de producten van Stanley/Stella gemaakt?   

Onze T-shirts, sweatshirts en poloshirts worden gemaakt in Bangladesh, een land dat wereldwijd bekendstaat om de vaardigheden van zijn werknemers. De arbeidskrachten in Bangladesh behoren tot de meest geschoolde en ervaren in de kledingsector wereldwijd. De kledingindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de nationale economie. Ruim 90% van onze totale productie komt uit slechts negen exclusieve partnerfabrieken in Bangladesh. Onze outerwear wordt gemaakt in een partnerfabriek in China. De beperking van het aantal leveranciers maakt deel uit van onze strategie om langdurige solidariteits- en samenwerkingsrelaties op te bouwen met elk van onze partnerfabrieken.

Weten jullie precies wie jullie katoen verbouwt? 

Om onze producten te maken, hebben we grote hoeveelheden biologisch katoen nodig. Hiervoor werken we samen met zo’n 15.000 biologische katoenboeren. Het is voor ons dus onmogelijk om ze allemaal persoonlijk te kennen. Onze inkoop van biologische grondstoffen beantwoordt aan de GOTS en/of de Organic Content Standard (OCS) die de traceerbaarheid garanderen van de egrenering tot en met de eindklant. Toch willen we graag een globaal beeld hebben van onze hele toeleveringsketen. Op dit moment identificeren en traceren we de oorsprong van het katoen tijdens het traject van de egreneringsbedrijven en de spinnerijen naar onze partnerfabrieken. Door samen te werken met verantwoordelijke egreneringsbedrijven die in direct contact staan met de lokale boeren en landbouwcoöperaties, hebben we meer zicht op de herkomst van ons katoen en de arbeidsomstandigheden op de katoenplantages. Op deze manier verbeteren we voortdurend de traceerbaarheid binnen onze toeleveringsketen. 

Wat is de CO2-voetafdruk van Stanley/Stella?

In 2022 berekenden we bij Stanley/Stella voor het eerst onze CO2-voetafdruk op basis van onze activiteiten in 2021. De resulterende CO2-voetafdruk voor 2021 was 90.330 t CO2e voor alle bedrijfsprocessen en activiteiten binnen de waardeketen. 

Hoe berekent Stanley/Stella zijn CO2-voetafdruk?

GHG Protocol is het belangrijkste internationale orgaan dat regels opstelt voor het berekenen van koolstofemissies. Het protocol definieert de aspecten om rekening mee te houden en de methodologieën die moeten worden toegepast. Koolstofemissiefactoren worden gebruikt om de CO2-equivalente uitstoot van de verschillende activiteiten te kwantificeren. De gebruikte gegevens en de toegepaste emissiefactoren hebben evidente onzekerheden en beperkingen. Als gevolg daarvan is de CO2-voetafdruk een benadering van de totale uitstoot. 99% van de CO2-voetafdruk van Stanley/Stella is afkomstig van de activiteiten in de waardeketen. Daarom moeten we de gegevens gebruiken van ons hele ecosysteem, inclusief onze magazijn- en kantoorpartners, onze transporteurs, onze klanten en onze leveranciers (categorieën 1, 2, 3 en 4). We konden primaire gegevens gebruiken voor alle leveranciers van categorie 1 en 2, evenals voor de meeste leveranciers van categorie 3 voor de katoenspinnerijen. 

Wat gebeurt er met het afvalwater dat vrijkomt tijdens het kleurproces? 

Nadat de stof of het T-shirt gekleurd is, gaat het gekleurde water rechtstreeks naar een waterzuiveringsinstallatie (WZI), waar het middels diverse processen wordt behandeld. Dat is wettelijk verplicht. We zorgen ervoor dat al onze partnerfabrieken uitgerust zijn met een WZI en die ook continu gebruiken. Na behandeling kan het gezuiverde afvalwater in waterlopen worden geloosd of bijvoorbeeld gebruikt worden voor het spoelen van toiletten, het wassen van auto's of het koelen van machines. De vaste restfractie wordt doorgaans gedurende enkele maanden opgeslagen totdat ze volledig uitgehard is, waarna ze als brandstof gebruikt kan worden.

Zijn jullie gecertificeerd voor eerlijke arbeidsomstandigheden?

We zijn lid van de Fair Wear Foundation (FWF), een onafhankelijke non-profitorganisatie die samenwerkt met merken, fabrieken, vakbonden, ngo's en overheden om de arbeidsomstandigheden voor textielarbeiders over de hele wereld te verbeteren. Aan ons FWF-lidmaatschap zijn drie belangrijke acties verbonden: sociale audits in onze partnerfabrieken, een klachtenhulplijn voor fabrieksarbeiders en een opleiding om werknemers te informeren over hun rechten. Het FWF-lidmaatschap weerspiegelt onze belofte om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in onze partnerfabrieken gerespecteerd worden. De FWF controleert jaarlijks of we onze belofte nakomen en of we voldoende vooruitgang boeken in de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Voor meer informatie, zie onze laatste Brand Performance Check en ons Fair Wear lidmaatschapscertificaat (in het Engels).

Hoe garanderen jullie de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in jullie partnerfabrieken?

Allereerst moeten onze leveranciers onze gedragscode ondertekenen. Daarmee verbinden ze zich om goede arbeidsomstandigheden te verzekeren. Daarnaast werken we met diverse interne monitoringrapporten en -hulpmiddelen zoals onze interne duurzaamheidsaudits, waarmee we de sociale en milieuomstandigheden in onze partnerfabrieken in het oog houden. Door onze aanwezigheid ter plaatse in Bangladesh (waar we ongeveer 30 mensen in dienst hebben, onder wie een team dat zich volledig bezighoudt met duurzame ontwikkeling), kunnen we de arbeidsomstandigheden in onze partnerfabrieken dagelijks rechtstreeks observeren. Zo kunnen we de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden controleren en waar nodig stappen zetten om ze te verbeteren. 

Wat is een minimumloon? Wat is een leefbaar loon?  

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever volgens de wet aan een werknemer mag betalen. In Bangladesh bepaalt de overheid het minimumloon voor de kledingindustrie, in samenwerking met de Bangladesh Association of Garment Exporters and Manufacturers (BGMEA). Dat loon ligt vast voor een periode van 5 jaar. De BGMEA eist dat al haar leden zich aan het minimumloon houden om spanningen tussen de arbeiders en de fabriekseigenaars te voorkomen. Een leefbaar loon is het bedrag dat een werknemer minimaal nodig heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien. De Global Living Wage Coalition definieert een leefbaar loon als de "vergoeding die een werknemer ontvangt voor een conventionele werkweek op een bepaalde plaats en die voldoende is om de werknemer en zijn of haar gezin een fatsoenlijke levensstandaard te bieden. De elementen van een fatsoenlijke levensstandaard omvatten onder meer de toegang tot voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding en andere basisbehoeften, inclusief de mogelijkheid om reserves op te bouwen voor onvoorziene gebeurtenissen. In Bangladesh wordt het huidige bestaansminimum geschat op twee keer het huidige minimumloon.

Wat doen jullie concreet om de kloof tussen het minimumloon en het leefbaar loon te dichten? 

We pakken dit onderwerp rechtstreeks aan met fabriekseigenaars en -managers via bezoeken van onze CEO en andere leden van het managementteam. Ook zijn we betrokken bij initiatieven met lokale gemeenschappen om de kloof tussen het minimumloon en het leefbaar loon te overbruggen. Sinds 2020 zetten we onze schouders onder een project waarbij kruidenierswinkels eerlijke prijzen hanteren voor zo’n 38.000 arbeiders in Bangladesh. Bij die kruideniers kunnen de arbeiders basisproducten zoals rijst, linzen, zout en suiker voor bijna de helft van de prijs kopen. In 2022 installeerden we een waterpomp om een afgelegen dorp in India het hele jaar door toegang tot veilig drinkwater te bieden.  We gaan door met dit soort initiatieven totdat er een systematische oplossing gevonden is om officieel een leefbaar loon te garanderen.